کدهای خطای ماشین لباس شویی سامسونگ

کدهای خطای ماشین لباس شویی سامسونگ

قسمتی از آموزش تخصصی تعمیرات لوازم خانگی را به بررسی کدهای خطا اختصاص می دهیم . در این مقاله کدهای خطای ماشین لباس شویی سامسونگ مدنظر است.

کدهای خطای ماشین های لباس شویی سامسونگ بسیار بیشتر  از آن چیزی است که مصرف کننده به صورت آنلاین جستجو می کند.

مطالعه ی کتابچه ی راهنمای لوازم خانگی در آموزش تخصصی تعمیرات لوازم خانگی الزامی است .  اگر شما کتابچه ی همراه ماشین لباس شویی سامسونگ را گم کنید؛ بعید  است که  لیستی از همه ی کدهای خطاهای  صحیح را  بیابید. ما لیست خطاهای ماشین لباس شویی  را در زیر لیست می کنیم.

 

 کدهای خطای یخچال سامسونگ

 

۱E or E7

مساله: حسگر(سنسور)سطح آب
راه حل: سیستم فشار شلنگ را  برای هر گونه انسداد ، انشعاب و خرابی بررسی کنید.اگر هیچ قسمتی مشکلی نداشت،  سنسور فشار را تعویض کنید.

۳E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, EA, EB

مساله: نقص موتور

راه حل:مشکل می تواند  ناشی ازاتصال کوتاه یا مدار باز بودن مدار باشد. (لطفا مقاومت باد را بررسی کنید).همچنین  معیوب بودن پی سی بی، و شل بودن اتصالات را بررسی کنید.

۳E1

مساله:بار بیش از حد موتور (اورلود موتور)

 

راه حل: اطمینان حاصل کنید که مقداربیش از حد لباس داخل ماشین لباس شویی نیست.همچنین  ترمینال سنسور داخل  محفظه،  متصل نیست.شاید پی سی معیوب است.

۳E2

مساله: خطای درایوینگ(محرک) موتور

راه حل: خطای درایوینگ موتور ناشی  از پی سی بی ضعیف است. که در آن عملیات رله، ناپایدار است. توصیه می کنیم که پی سی بی موتور را تعویض کنید.

۳E3

مساله: خطای کوایت موتور درایو

راه حل: سنسورمعیوب محفظه ی موتور، اتصالات معیوب پی سی بی، یا کوایت درایو موتور  خارج از محل است.

۳E4

مساله:  نقص کوایت موتور درایور

راه حل : پایانه ی پی سی بی متصل نمی شود. یک نقص در پی سی بی وجود دارد. یا کوایت موتور درایو معیوب است.

۴E, E1

خطای منبع آب (تنها بعد از ۱۰ دقیقه اتفاق می افتد زمانی که سنسور فشار، میزان آب را تشخیص نمی دهد.)

مساله: بررسی کنید منبع آب روشن باشد و فشار آب کافی باشد .(سامسونگ مقدار حداقلی نیم بار و مقدار حداکثری ۸ بار دارد.

بررسی کنید شلنگ دارای  پیچ خوردگی نباشد.انتهای داخلی شیر آب فیلتر را بررسی کنید. مقاومت سیم پیچ شیر آب باید در رنج مشخصی باشد.

و اگر شکاف یا ترک خورده باشد باید تعویض شود.

۴E1, 4ED

مساله: مساله ی دمای آّب

راه حل: مطمعن شوید شلکنگ اب به منبع آب سرد متصل است. نباید به منبع آب گرم متصل باشد.

۴E2

مساله: خطای دمای آب

راه حل:آب بیش از حد  برای شستن لباس ها داغ است .

۵E, E2

مساله: خطای تخلیه ی آب، زمانی اتفاق می افتد که بعد از ده دقیقه آب از سیستم تخلیه نمی شود.

راه حل: فیلتر پمپ تخلیه را برای هر انسداد مثل سکه ، تکه های مو ، پرز و غیره بررسی کنید.همچنین انسدادات  یا پیچ خوردگیهای  شلنگ تخلیه و اتصالات را بررسی کنید.

۶E

مساله : هیتر آب درست کار نمی کند.

راه حل: مقاومت هیترباید حدود ۲۷ اهم باشد .پس مقدار آن را  بررسی کنید.

۸E
مساله: خطای اضافه جریان

راه حل: دستگاه را خاموش کنید و ۳۰ ثانیه صبر کنید. دستگاه را روشن کنید و دوباره تلاش کنید. اگر دستگاه  یک موتور اینورتر داشته باشد، بررسی کنید سیم پیچ  مدار به دلیل ارتعاشات،  مدارباز  نشده باشد.

۸E1

مساله: خطای سنسور mems

راه حل: بررسی کنید همه ی اتصالات سنسور mems  که بر بالای لوله نصب شده است ایمن باشد. و سنسور را تعویض کنید .

۹E1, 9E2, PH1, Plo

مساله: خطای قدرت .

راه حل: ولتاژ منبع  تغذیه را بررسی کنید . اتصالات برقی ناایمن را یا هر اتصال معیوبی و فیلتر صوتی معیوب وفیوز را بررسی کنید.

AE, 13E

مساله:خطای ارتباط سیگنال (بین پی سی بی اصلی و پی سی بی های فرعی  )

راه حل: همه ی کانکتورها ی پی سی بی اصلی و پی سی بی  فرعی را بررسی کنید.

bE

مساله:خطای  Trice short

راه حل:پاور را خاموش و سپس روشن کنید. دوباره تلاش کنید. اگر خطا ادامه  یافت پی سی بی را تعویض کنید .

bE1, 12E

مساله:خطای دکمه ی پاور

راه حل: دکمه ی پاور را بیش از ۱۳ ثانیه نگه دارید.

bE2, 14E

مساله: خطای دکمه ی کنترل

راه حل :هر دکمه ای (به جز دکمه ی پاور) را بیش از ۳۰ ثانیه نگه دارید.

bE3, 18E

مساله: خطای کلید

راه حل: مشکلی در رله وجود دارد.

CE, E8

مساله:خطای خنک کننده(پس از عملیات واشر کولینگ،  دمای  آب در ۳۰ دقیقه کمتر از ۵۵ نمی شود.

راه حل:بررسی کنید به اشتباه منبع آب سرد به آب گرم و برعکس متصل نشده باشد. اگر مشکلی در این قسمت وجود نداشت سنسور دمای هیتر را بررسی کنید.

dE, Ed

مساله: خطای باز بودن در: (در به صورت صحیح یا به درستی بسته نشده است.)

راه حل:بررسی کنید که در به صورت  ایمن بسته شده باشد و سوئیچ در ، متصل شده  باشد.

dE1

مساله: خطا ی قفل  کلید در

راه حل: بررسی کنید که در به درستی  بسته شده باشد.  همه ی خطرات را در مورد سوئیچ  بررسی کنید و اگر مشکل را  نیافتید، در را عوض کنید.

dE2

مساله: خطای کلید روشن/خاموش

راه حل: به دلیل کلیدی که دائما در حال کار کردن است ، گرمای بیش از حد در سیم پیچ تولید می شود.

FE

مساله: خطای فن(خطای فن خشک یا خطای فن مرطوب)

راه حل : اتصالات  فن موتور و خازن و کندانسور  استارت را بررسی کنید و ببینید ایا فن مشکلی دارد یا خیر. اگر هیچ خرابی وجود نداشت خازن و کندانسور استارت را تعویض کنید.

H1

مساله:دمای آب نامناسب/دمای آب به  سرعت افزایش می یابد.

راه حل:

سنسور دما را بررسی کنید. کلید و شلنگ فشار را بررسی کنید.

HE
مساله:دمای آب غیر طبیعی

راه حل:سنسور دما، درجه حرارت را بیش از ۱۰۰ درجه اندازه گیری کرده است.  اشکال را بیابید.

HE1, E5

مساله: خطای هیتر آب

این مساله وقتی اتفاق می افتد که دما آب در بیست دقیقه به ۵۰ درجه نرسد یا از ۲ درجه بالاتر نیاید

راه حل : مقاومت هیتر را بررسی کنید که باید حدود ۲۷ اهم باشد.

HE2

مساله: خطای هیتر خشک کن(اگر مدار هیتر خشک کن ،مدار بازشده باشد این  اتفاق می افتد.)

TCOs هیتر را که قابل تنظیم است بررسی کنید.

اگر نیاز به ریست باشد ، فن را برای این که مطمعن شوید درست کار می کند بررسی کنید. شیر آب کندانسور و انسداد کندانسور را بررسی کنید.

HE3

مساله:خطای فانکش بخار

راه حل: TCOsو فانکشن بخار را بررسی کنید.

HOT

مساله:دستگاه بیش از اندازه داغ شده است. زمانی اتفاق می افتد  که خشک کن در ابتدا خاموش باشد .

راه حل: اگردستگاه  به اندازه ی کافی برای شستشو سرد باشد خطای  فن دستگاه رخ نخواهد داد. موقعی که وضعیت ایمن است، در ماشین قفل است.

OE, E3

مساله: خطای اورفلو (آب بیش از حد وارد دستگاه شده است. )

مساله:  : مایع  یا پودر شستشو، بیش از حد وارد دستگاه شده است.

راه حل: دستگاه را ۳۰ ثانیه خاموش کنید و سپس آن را دوباره روشن کنید.باید از پمپ تخلیه  به منظور تخلیه دستگاه استفاده  شود.

سیستم فشار را برای هر آلودگی ، فوم ، بررسی کنید.

OF

مساله:سرریز غیرطبیعی (سریزآب غیر طبیعی  است.)

راه حل: هر کلید آبی را که در موقعیت باز قرار گرفته بررسی کنید. و هر سیستم فشاری را برای باقی مانده/فوم بررسی کنید.

 

 کدهای خطای یخچال سامسونگ

در دوره ی تعمیرات لوازم خانگی اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب خواهید کرد.

t1, t2, tSt

مساله: وسیله در حالت تست
راه حل: دستگاه را در حالت اصلی خاموش کنید و ۳۰ ثانیه صبر کنید. سپس دوباره آن را روشن کنید و مجددا  تلاش کنید.

tE, EC

مساله: غیر طبیعی  بودن سنسور دما

راه حل: دکمه ی پاور را خاموش کنید و دوباره متصل شوید و دوباره تلاش کنید. همه ی سنسورهای دما را برای تداوم نسبی بررسی کنید.

tE1

مساله: سنسور دمای هیتر آب ،معیوب است.

راه حل: اتصالات سنسور و پی سی بی را بررسی کنید . همچنین  مقدار مقاومت باید حدود ۱۲٫۸کیلواهم باشد.

tE2

مساله: سنسور کانال فن ،معیوب است.

راه حل: اتصالات به سنسور و پی سی بی را بررسی کنید . مقدار مقاومت باید حدود ۱۲٫۸کیلواهم  باشد.

tE3

مساله: سنسور کانال کندانسور معیوب است.

راه حل: اتصالات به سنسور و پی سی بی را بررسی کنید. مقاومت باید حدود ۱۲٫۸ کیلو اهم باشد.

UC

مساله:

نوسانات بیش از حد در ولتاژ منبع تغذیه (ولتاژ خارج از حد مجاز ۱۷۶-۲۸۶ VAC است).

راه حل: منبع ولتاژ را  بررسی کنید. پاور را ریست کنید تا خطا حذف شود. اگر خطا ریست نشد؛ پی سی بی اصلی را تعویض کنید.

UE, E4

خطا ی Unbalanced (خطای عدم تعادل).بار ماشین لباس شویی در ماشین در حالت عدم تعادل است. یعنی لباس ها داخل یک  لباس بزرگ گیر کرده اند و در یک طرف محفظه قرار گرفته اند.

راه حل:این مساله بسیار  نرمال است که ماشین لباس شویی به دلایل ایمنی از چرخش باز بایستد.لطفا شستشو را به طور مساوی توزیع کنید.موارد زیر را لطفا برای این شرایط بررسی کنید: وزن ها و متعادل کنندها ،فنر ها ، حرکت فنری و جهش ها را.

یادداشت مهم

این کدهای همه ی کدهای خطای ماشین لباس شویی نبود. اما اساسی ترین کدها محسوب می شد. برای اینکه به تمام کدها دسترسی داشته باشید ،کتاب تعمیرات ماشین لباس شویی سامسونگ را که به زبان اصلی است مطالعه بفرمایید.

کدهای خطای یخچال وفریزر  ال جی

لیست پیام های خطای یخچال ال جی

در آموزش تعمیرات لوازم خانگی  دانستن کدهای خطای مشاهده شده در نمایش گر های لوازم خانگی کمک شایانی در تعمیر این لوازم می کند . در مقاله زیر  که زیر مجموعه ی دوره ی آموزش تعمیر لوازم خانگی است به بررسی کدهای خطای یخچال ال جی می پردازیم. این  مقاله اکثر کدهای خطا یا به اختصار پیام های (eror)ER ) را که بر صفحه ی یخچال های LG ظاهر می شود، نمایش می دهد. در حالت نرمال ،این پیام ها به صورت اتوماتیک بر صفحه نمایش داده می شود. اما اگر کدها به صورت اتوماتیک نمایش داده نشود، دکمه های FREEZE  و FREEZER را هم زمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا  خطای یخچال  ال جی  نمایش داده شود.

 

کدهای

 

کدهای خطای یخچال ال جی

۱- خطای CF : مربوط به خرابی فن کندانسور است و وجود مشکلی را در ارتباط با فن خنک کننده نشان می دهد. یک مانع یا عملکرد ضعیف ، فعالیت کندانسور را افزایش می دهد تا دما در سطح مطلوب حفظ شود . در نهایت ، دمای درونی  افزایش خواهد یافت که موجب کاهش کارایی و عملکرد  دستگاه می شود.

۲- خطای CO : وجود ارتباطات معیوب  بین PCB   و کنترل پنل است که نشان دهنده ی یک مشکل ارتباطی بین برد سیستم و صفحه ی نمایش است که ممکن است به دلیل قطع اتصال مادر برد یا خرابی مادربرد باشد.

۳-خطایdH :  خطای مقاومت دیفراست است.و نشان دهنده ی این است که در یک  زمان مشخص بعد از شروع دیفراستینگ،  دمای اندازه گیری شده با سنسور دیفراست  بیش از اندازه  پایین است.در نتیجه ممکن است اواپراتور به دلیل  رطوبت هوا دچار یخ زدگی شده باشد.

۴- خطای DS: خطای دیفراست یا برفک زدایی

با یافتن  دمای برفک زدایی وجود یک مشکل را نشان می دهد. اواپراتور ممکن است از رطوبت هوا مسدود شده باشد

Ff –  ۵خطای فن فریزر: این خطا وجود یک مشکل در فن فریزر که مسئول گردش هوای سرد است را نشان می دهد .

انسداد این فن،موجب افزایش  فعالیت کمپرسور برای حفظ درجه ی دمای مطلوب می شود. در نهایت دمای داخلی افزایش خواهد یافت که موجب کاهش کارایی دستگاه می شود.

۶- Fs خطای سنسور فریزر: وجود مشکلی را در  تشخیص دمای فریزر نشان می دهد.که موجب کاهش کارایی و عملکرد دستگاه می شود.

۷- Hi  خطای دمای بالای محیط

این خطا نشان می دهد که دمای محیط بالای ۵۰ درجه است. تجهیزات مشکلی را نشان نمی دهند اما برکارایی و عملکرد دستگاه می تواند به شدت تاثیر گذارد.

۸- If : خطا در فن یخ ساز:  نشان دهنده ی وجود مشکلی در  فن یخ ساز است که می تواند ساخت یخ را تحت تاثیر قرار دهد.

۹-  Is: خطای سنسور دمای یخ ساز : نشان دهنده ی وجود مشکلی در تشخیص دمای یخ ساز است.در نتیجه تولید یخ تحت تاثیر قرار می گیرد .

۱۰-IT : خطای یخ ساز

نشان دهنده ی وجود مشکلی درمونتاژ موتور یخ ساز است.

تولید یخ متوقف خواهد شد.

۱۱- Lo : دمای محیط کم است. نشان دهنده ی  یک هشدار یا اخطار است مبنی بر اینکه دمای محیط زیر ۱۰- درجه است.

تجهیزات هیچ مشکلی را نشان نمی دهد اما اگر این مشکل شدید باشد  ، کارایی دستگاه  می تواند به وسیله ی شرایط تحت تاثیر قرار بگیرد.

۱۲- R2 : خطای سنسور دمای یخچال

وجود یک مشکل را در تشخیص دما در قسمت پایین ناحیه ی یخچال نشان می دهد.این مساله موجب کاهش کارایی تجهیزات خواهد شد.

۱۳- RFخطای فن یخچال :

نشان دهنده ی  وجود مشکل در فن یخچال است که مسول گردش هوای سرد در ناحیه ی محفظه ی یخچال است که اگر قفل شود، فعالیت کمپرسور برای حفظ دمای مشخص شده افزایش خواهد یافت.در نهایت ، دمای داخلی افزایش و کارایی و بازدهی تجهیزات کاهش خواهد یافت.

۱۴- RS  خطای سنسور یخچال : نشان دهنده ی خطای دمایی است  که  محفظه ی بالایی یخچال اندازه می گیرد که  موجب کاهش کارایی تجهیزات می شود.

۱۵- RT: خطای سنسور دمای اتاق

نشان دهنده ی یک مشکل در تشخیص دمای محیط است . که موجب کاهش کارایی دستگاه می شود.

۱۶- SSخطای سنسور مخزن  آب

نشان دهنده ی وجود مشکل در تشخیص دمای مخزن آب است.  که موجب کاهش کارایی دستگاه می شود.

در  کلاس آموزش  تعمیر لوماز خانگی مقالات بیشتری در این زمینه مشاهده کنید .

 

 کدهای خطای یخچال ال جی

کدهای خطای یخچال ال جی

شرح و بیان کدهای خطا میتواند به شما در تشخیص  عیوب  یخچال فریزر کمک کند.

کد خطا

آموزش تعمیر لوازم خانگی 

وضعیت بررسی/تعمیر فروشگاه قطعات
خطای FS خطای سنسور فریزر مشکلات کانکتور سنسور و سیم کشی ترمیستور(سنسور دما)،سیم کشی، برد اصلی

برد اصلی کنترل برق(پی سی بی)

 

خطای rs خطای سنسور یخچال کانکتور و سیم کشی و سنسور ترمیستور(سنسور دما)،مهار سیم کشی، برد اصلی

برد اصلی کنترل برق(پی سی بی)

F dS خطای سنسور دیفراست فریزر مشکلات سیم کشی یا مشکلات سنسور ها مونتاژ کنترلر

که یک جزیی است که دارای ترمیستور دیفراست (سنسور دما) است و فیوزی برای سیستم دیفراست

 

 

r dS خطای سنسور دیفراست یخچال  

مشکلات سیم کشی یا مشکلات سنسورها

مونتاژ کنترلر

که یک جزیی است که دارای ترمیستور دیفراست (سنسور دما) است و فیوزی برای سیستم دیفراست

خطای  HS خطای سنسور رطوبت مشکلات سیم کشی یا مشکلات سنسورهh سنسور رطوبت
خطای is خطای سنسور یخ ساز مشکلات سیم کشی یا مشکلات سنسورها مونتاژ یخ ساط

سنسوز معمولا به صورت مجزا فروخته نمی شود.

 

خطای ss خطای سنسور جا آبی مشکلات سنسور یا سیم کشی سنسور دمای جاآبی
خطای rt سنسور دمای اتاق مشکلات سنسور یا سیم کشی سنسور دمای اتاق
خطای it خطای سیستم یخ ساز داخلی حالت عادی یخ ساز را بررسی کنید.

 

مونتاژ یخ ساز
خطای gf کدخطای سنجش جریان فشار آب ، گردش آب اندازه گیر جریان
F dH سنسوربه  بیش از ۴۰ فارنهایت در دیفراست نمی رسد

 

فیوز معیوب، هیتر معیوب ، برد کنترل معیوب مونتاژ کنترلر، هیتر دیفراست ، رله برد کنترل
r dH سنسور به دمای بیش از ۴۰ فارنهایت نمی رسد . فیوز معیوب، هیتر معیوب ، برد کنترل معیوب مونتاژ کنترلر، هیتر دیفراست ، رله برد کنترل
خطای if

فن در محفظه ی یخ درست کار نمی کند.

فن یخ ساز مسدود شده است. موتور فن معیوب است . سیم کشی مدار معیوب است/ برد کنترل نا کارآمد است. موتور فن  یخ،سیم کشی، برد کنترلی قدرت
خطای ff فن اواپراتور درست کار نمیکند. موتور فن، برد کنترل ،سیم کشی باید کنترل   شود. موتور فن اواپراتور

برد کنترلی قدرت

سیم کشی

خطای cf موتور فن کندانسور معیوب است.

 

کندانسور موتور ، سیم کشی یا برد کنترل فن موتور کندانسور

برد کنترلی قدرت

سیم کشی

خطای co خطای ارتباطات خطای ارتباطی بین برد اصلی و برد نمایشی

 

برد کنترل نمایش

برد کنترلی قدرت

سیم کشی

 

 کدهای خطای یخچال ال جی

 

 

کدهای خطای یخچال فریزر سامسونگ

کدهای خطای یخچال فریزر سامسونگ

در این  قسمت از  آموزش تعمیرات لوازم خانگی به بررسی کدهای خطای یخچال فریزر سامسونگ  خواهیم پرداخت. هر یخچال های سامسونگ به یک سیستم تشخیصی آن برد ، مجهز است. اگر سیستم  خطایی را تشخیص دهد ، بر نمایش گر یخچال نشان داده می شود.کدهای خطای یخچال را به یاد داشته باشید و منبع تغذیه را به مدت ۳۰ ثانیه از برق جدا کنید تا یخچال ریست شود.زمانی که یخچال را دوباره وصل می کنید ، یخچال یک بررسی تشخیصی از سنسور ها و عملکردها(توابع)ی دیگر نشان می دهد.

اگر کد خطا دوباره ظاهر شود به این معنی است که یخچال نیازمند سرویس است.

زمانی که صفحه ی نمایش کد ۸۸۸۸ یا پی سی ای آر PCR را بر صفحه ی ال ای دی نشان دهد و  هیچ پاسخ و  فرمانی  داده نشود باید یخجال سرویس شود.

 کدهای خطای یخچال فریزر سامسونگ

کد های خطایی که بر صفحه ، نمایش  داده می شود به تشخیص علت خرابی یخچال  کمک می کند.

در آموزش تعمیرات یخچال به تکنسین ها یادآوری می شود که  علاوه بر این کد های خظا، می تواند از سیگنال قابل شنیدن در تعمیر استفاده کنند.

 خطاهای یخچال سامسونگ

کدخطای ۱: نشان دهنده ی عملکرد بد یخ ساز است.

در این صورت یا سنسور ها معیوب است  یا اتصالات نا درست است.

کد خطای ۲: عملکرد بد سنسور محفظه یخچال را نشان می دهد. (خرابی در سنسور ها یا اتصالات بد)

کدخطای ۳: نشان دهنده ی عملکرد بد در سنسور محفظه ی یخ ساز است که به دلیل اتصالات غلط یا عملکرد بد سنسورها اتفاق می افتد.

کدخطای ۴: نشان دهنده ی خطا در قسمت  فن خنک کننده است و می تواند  مربوط به عملکرد بد فن ، آسیب دیدگی اتصالات  خطوط انتقال، انشعابات مدار و سایر مشکلات باشد.

کد خطای ۵ نشان  می دهد که دستگاه منبسط کننده ی  یخ و سطح بندی، بیش از سه بار  اجرا نشده است  ونشان دهنده ی عمل کرد بد یخ ساز است..

کد خطای ۶ نشان دهنده ی این است که سنسور CoolSelectZone خراب است یا اتصالات ناصیح است.

کد خطای ۷: نشان دهنده ی  خطا در عملکرد سنسور دمای محیط است. برای مثال یا  سنسور خراب است  یا به درستی متصل نشده است.

کد خطای ۸: نشان دهنده ی این است که سنسور فریزر به خوبی عمل نمی کند یا درست متصل نشده است.

کد خطا ۰۹ نشانه ای از عملکرد نادرست سنسور یا خرابی در  اتصالات این سنسور است.

کدخطای ۱۰ نشان می دهد که فن فریزر به درستی کار نمی کند.

ممکن است یا فن خراب شده باشد یا اتصالات خطوط انتقال  یا سیم کشی آسیب دیده باشد .

کدخطای ۱۱ : نشان  دهنده ی خطای  فن کندانسور یا اتصالات آسیب دیده است.

کدهای خطای مدل های دیگر یخچال سامسونگ

R5 خطای سنسورهای دمایی در  محفظه ی خنک کننده است  که  به این علت است که  یک اتصال کوتاه در مدار سنسور تشخیص داده شده است.

D5خطاهای سنسور های اواپراتور دما

مشکلات سنسور اواپراتور دما

F5خطا در عملکرد سنسور دمای فریز

که به دلیل اتصال کوتاه یا مدار باز در مدار سنسور اتفاق افتاده است.

E5خطاهای سنسورهای دمایی مانیتورینگ محیط

یک اتصال کوتاه یا یک مدارباز در مدار سنسور شناسایی شده است.

وباید سوییچ رید، آب بندی دمپر یا موتور بررسی شود.

رفع خطای ۸۸۸۸ روی صفحه ی نمایشگر

برای تعمیر این خطا یخچال را برای یک دقیقه از برق بکشید ودوباره  به برق وصل کنید تا این کد خطا از بین برود.

خطاهای

در آموزش تعمیرات یخچال کدهای خطا به شرح زیر است:

کدخطای  ۱ E:
خطای سنسور فریزر

Error Code 2 E:
خطای سنسور فریزر

Error Code 4 E:
خطای یخ ساز فریزر.

Error Code 5 E:
خطای  محفظه ی یخ ساز فریزر

Error Code 6 E:
خطای سنسور های محیطی

Error Code 8 E or 39 E:
خطای سنسور های یخ ساز

Error Code 21 E:
خطای فن یخچال

Error Code 22 E:
خطای فن یخچال

Error Code 23 E:
خطای فن کندانسور

Error Code 24 E:
خطای دفروست یخچال .

Error Code 25 E:
خطای دفروست یخچال

Error Code 26 E or 39 E:
خطای عملگرهای یخ ساز

Error Code 83E, 85E, or 86E Error Codes:

این کدهای خطا مربوط به دریافت ولتاژ و جریان در PBA اینورتر است.

این خطا به دلیل  جریان های  غیر طبیعی مانند قطع برق ایجاد می شود..

این خطا موقتی است و می توانیم آن را با در آوردن یخچال از پریز به مدت یک دقیقه و وصل کردن مجدد آن به برق رفع کنیم.

 کدهای خطای یخچال فریزر سامسونگ

در آموزش تعمیر لوازم خانگی  شناخت نوع کدهای خطا برای تعمیرات بسیار راهگشا است و سرعت تعمیرات را بالا می برد.

ایسیو خودرو چیست؟  

ایسیو خودرو چیست ؟

برای توضیح ایسیو لازم است ذکر کنیم که هنگامی که موتور بر روی وسایل نقلیه نصب می شود ، تولید کننده شرایط زندگی خریدار یا محل زندگی او را در تنظیمات موتور لحاظ نمی کند. بنابراین تنظیمات پیش فرض آن ها روی حالت استاندارد و نرمال است.

 

 ایسیو

تنظیم واحد کنترل موتور

تنظیم موتور چیست ؟

جوش دانکل ، مهندس ایسیوی خودرو این گونه توضیح می دهد:

اگر شما  بخواهید در کوهستان زندگی کنید،خودروی شما برای رانندگی در کوهستان تنظیم نشده است.

حتی اگرحرکات  خودرو ی شما متناسب با زندگی در کوهستان تنظیم شود و بازده موتور چند برابر حالت عادی شود، در این صورت ماشین برای رانندگی در سطح دریا کارامد نیست.

یا اگر ماشینی در دمای ۱۰۰ درجه ی فلوریدا بازده خوبی داشته باشد احتمالا در دماو اقلیم آب و هوایی دیگر به درستی کار نمی کند.

تا قبل از دهه ی ۱۹۵۰ هیچ کس به  مساله ی میزان تولید  آلودگی های  ماشین های اولیه فکر نکرد.

تا اینکه برخی از  کارشناسان  به صورت نقادانه این مساله را  مطرح کردند که دود غلیظی که در لس انجلس ایجاد شده است ، تا حدود ی به خاطر انتشار خودروها بوده است.

تقریبا دو دهه برای یک پاسخ رسمی به کنگره گذشت.

سرانجام در سال ۱۹۷۹ ،کنگره قانون هوای پاک، استاندارد تنظیم انتشار گازهای خروجی را پذیرفت.

پس از آن ،  تولید کنندگان،  میکروپروسسور هایی برای کنترل گازهای گلخانه ای نصب کردند.

این مساله  موجب پیدایش کامپیوترهای خودرو ها  شد.

در یک وسیله ی نقلیه ی مدرن ، بیش از یک کامپیوتر وجود دارد.  اما قدرتمند ترین آن ها معمولا ایسیو است. شبیه هر کامپیوتر دیگری ، ایسیو ها تنظیماتی دارد که میتواند برای  نرم ترکارکردن  ،بازدهی بیشتر و مقدار اسب بخار بیشتر  تغییر یابد.

شما می توانید کاری کنید که ماشین شما بازده بیشتری داشته باشد و سنجش دقیق تری  با استفاده از نرم افزار تیونیگ خودرو داشته باشد.

می کنید.

اگر این چنین باشد شما با تنظیم و تیونیگ به  بهره وری سوخت بیشتر نخواهید رسید.

تیونینگ ایسیو (تنظیمات ایسیو) همراه با عادت های سالم در رانندگی ، می تواند باعث بهره وری بیشتر در رانندگی شود. به ویژه در ارتباط با رانندگی هایی که دارای توقف های زیادی است.

مثلا محصولی با نام  اسپورت دارای بیش از ۱۰۰ تنظیم مختلف برای موقعیت های مختلف است.

فرض کنید فقط از سوخت ۹۳ اوکتان  در خانه  استفاده می کنید. اگر شما به یک سفر در جاده بروید و فقط ۸۹ یا ۸۷ اوکتان داشته باشید، می توانید تنظیمات متفاوتی برای نیرو وارد کردن به موتور برای بدست آوردن  قدرت بیشتر از موتور داشته باشید.

برای تیونیگ موتورباید امکانات مختلفی همانند نصب یک اگزوزسیال  رها بر ماشین نصب شود.ئ

ایا شما برای تیونینگ ایسیو تلاش  کردید؟

 ایسیو

بهترین استراتژی  تیونیگ ایسیو که شما یافتید چه بوده است؟
ایسیو واحد کنترل موتور است و قسمتی است که مسول توابع کلیدی کنترلی موتور خودرو است.ایسیو ها برای  سنجش  عملکرد سیستم ها در سراسر  موتور خودرو و تعدادی  سنسورکه از واحد کنترل تغذیه می کنند  استفاده می شود. بنابراین اگر ایسیو با راهکار های ارائه شده در قسمت زیر ، به درستی کار نکرد یعنی مشکلات جدی  در آن وجود دارد.

اگر شما نیاز به تعمیرکار ایسیو دارید، شما می توانید بهترین مکانیکی های محلی را با نرم افزار who can fix my car  بیابید.

اگر فکر می کنید ایسیو ی شما خراب شده است اما مطمعن نیسیتید ، ما این راهنمایی های ساده را برای درک همه چیز در ارتباط با تعمیر ایسیو و ریمپینگ آن  قرار می دهیم .

 

 

 ایسیو

 

ایسیو  واحد کنترل موتور، مسئول اجرای سیستم های موتور و دستور العمل های آن است .   سنسورها در سراسر موتور خودرو قرار گرفته اند و از ایسیو خودرو  تغذیه می کنند و  اطلاعاتی را که سنسور ها  ارایه می دهند پردازش می کنند.

برای مثال ، یک سنسور در مبدل کاتالیستی وجود دارد که سطح اکسیژن سیستم اگزوز را نشان می دهد و به طور مستقیم به ایسیو متصل می شود.

ایسیو داده هایی را که توسط سنسور ها ایجاد می شود پردازش می کند.

ایسیو  در صورت نیاز می تواند تغییر عملکرد بدهد. مثلا اگر مقدار اکسیژنی که به موتور می رسد خیلی کم باشد ،تنظیماتی اعمال می شود تا  اکسیژن بیشتری توسط واحد کنترل به موتور  برسد.

تعداد زیادی سنسور در موتور  وجود دارد که به ایسیو اطلاعات لازم را می رساند تا ایسیو به عنوان واحد عصبی مرکز ی عمل کند.

تعمیرات ایسیو چیست؟

یکی از اشکالات در واحد کنترل، مشکل از  سیم کشی الکتریکی است .

اگر  خطای واحد کنترل این باشد که   پی دی اف مسدود شده ،شاید به این معنا باشد که  نسخه و برند جدیدی از پی دی اف وجود داشته باشد .

اگر ایسیو در  خوانش دچار اشکال باشد شاید به دلیل سیم کشی های پوسیده  است.  همچنین اگر سنسورها در سیستم اگزوز مسدود شود ، خوانش اشتباهی میدهد  که می تواند قدرت واحد کنترل را تحت تاثیر قرار دهد و  اطلاعات درست را به راننده تحویل ندهد.

اگر این اشکال وجود داشته باشد، مهندسین مکانیک ایسیو را بررسی می کنند تا مشکل را بیابند. و در این صورت سنسور ها یا سیم ها را باید  تعویض یا تعمیر  کرد.

بنابراین راننده نمی تواند تشخیص دهد ایا مشکل ایسیو واقعی یا خیر. و باید ان را برای تعمیر به گاراژ ببرد.

ریمپینگ ایسیو چیست؟

برای ریمپینگ ایسیو ها باید  تنظیمات  کامپیوترهای آنبرد را تغییر داد.

برخی از راننده ها تقاضا  این عمل را  برای  تغییر کارایی موتور خودروی خود دارند.

همه ی ی مدل خودرو های تولیدی یک کارخانه دارای  تنظیمات یکسانی در ایسیو هستند. با این حال آن ها می توانند دارای خروجی های متفاوت باشند.

ریمپینگ ایسیو به ریفلشینگ و یا چیپینگ نیز معروف است. اگر می خواهید بدانید ایا ایسیو شما خراب است یا خیر  ان را برای بررسی به یک تعمیرات خودرو ببرید.

بررسی ده نوع از دوربین های  مداربسته و اهداف آن ها

بررسی ده نوع از دوربین های مداربسته و اهداف آن ها

  • دوربین های نوع بالت که برای گرفتن عکس در محل ثابت طراحی شده اند.

این دوربین ها با طراحی ظریف و لوله ی استوانه ای شان شناخته می شوند .

دوربین های اولترا بالت  با سایز کوچکتر و قیمت کمتر در این دسته قرار دارند.

 دوربین مداربسته

۲-دوربین های مداربسته ی دام (گنبدی) بیشتر برای نصب و راه اندازی در فروشگاه طراحی شده اند . وبه دو روش کار می کند که  در عین سادگی قابل مشاهده است.هدف از این دوربین ها ایجاد حس امنیت است. که  به مردم نشان می دهد  که آن منطقه با یک شبکه ی دوربین مداربسته محافظت می شود. و خیال مشتری ها را برای امنیت آن منطقه راحت می کند.

۳-دوربین های مداربسته دیسکیریت ، دوربین هایی در شکل مبدل و مخفی هستند.این دوربین ها  شبیه پنکه یا هر چیز دیگری ساخته می شوند که در یک منطقه مشکوک به نظر نمی رسند.

۴- دوربین های مداربسته ی مادون قرمز برای دید در شب طراحی شده اند. این دوربین ها تصاویر را با کمک نور مادون قرمز توسط لنزهایشان ضبط می کنند. نوع روزشب این دوربین ها، برای نصب(تاسیسات)و راه ندازی ۲۷/۴ استفاده  می شوند. ویژگی این دوربین ها این است که این دوربین ها در  شرایط متفاوتی از  نور کارایی دارند. در نور خیره کننده ، نور مستقیم ،بازتاب  نور  و  پس زمینه ی قوی از نور  استفاده می شود.

۵-دوربین های واریفوکال برای زوم کردن و از زوم خارج کردن تصویر  بدون از دست رفتن کیفیت استفاده می شوند.

۶-دوربین های شبکه ای ، مجوز ارسال و انتقال عکس از طریق اینترنت با پهنای باند کنترل شده را می دهند.

۷- دوربین های مداربسته بی سیم ، دوربین هایی هستند که توانایی اتصال یا قطع اتصال به اینترنت را دارند. این دوربین ها از دستگاه های  علامت دهی برای مخابره ی تصویر به نواحی مشاهده استفاده می شوند.

۸-دوربین های PTZ یا پین تیلت،  دوربین های متحرک هستند. تغییرات این دوربین ها ، قابل برنامه ریزی و قابل کنترل  دستی می باشد و به بینندگان قدرت انتخاب  بیشترو توانایی کنترل بیشتر بر چیزهایی که می بینند را می دهد. این دوربین ها بیشتر در کازینوها یا مکان هایی که ریسک بالا دارند، استفاده می شوند.

با استفاده از لنز ی با وضوح بالا می توان شی مورد نظر را با دقت بيشتري در تصوير دید .این دوربین ها توسط Geovision ارائه می شوند، و اگرچه  سطوح متفاوتی دارند اما   به کاربران این  حق انتخاب را می دهند  تا مشخص کنند کدام مارک و نوع  را در نصب دوربین های خود ترجیح دهند.

GeoVision نرم افزارهای برنامه پذیری را ارایه می دهد که به بینندگان قابلیت کنترل بیشتر میدهد.

مدل هایی از دوربین GeoVision توانایی ضبط در هوای ابری را دارد.
 دوربین مداربسته

در دوره ی نصب دوربین مداربسته یادآوری می شود که  این دوربین ها بدون نیاز به دستگاه ضبط، نصب می شوند.اما باید به اینترنت متصل باشند.

از طرف دیگر  شرکت پاناسونیک، به  سخت افزار دوربین های  مداربسته اهمیت می دهد.  زیرا اتصال سخت افزار به دستگاه اجازه می دهد تا دستگاه با سرعت بیشتر  شناسایی شود.

 

مبانی خازن ها

مبانی خازن ها

خازن ساده، یک دستگاه الکتریکی است که از ۲ صفحه ی موازی ساخته شده است و به وسیله ی یک ماده ی عایق به نام دی الکتریک از هم جدا شده است. در حالت طبیعی هر دو صفحه ی خازن  از نظر تعداد الکترون های آزاد، برابرند.
موقعی که یک منبع ولتاژ به خازن متصل می شود،الکترون های صفحات جابه جا می شوندو تعداد بار برابر بر روی صفحات قرارمی گیرد زیرا هیچ الکترونی از طریق دی الکتریک (عایق) خازن  جابه جا نمی شود.در آموزش طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی اطلاعات بیشتری درباره ی مبانی قطعات الکترونیکی خواهید یافت .

 

 مبانی خازن ها

چگونه یک خازن انرژی را ذخیره می کند؟

• یک خازن انرژی را به شکل یک میدان الکتریکی ذخیره می کند .میدان الکتریکی توسط بارهای مخالف روی دو صفحه ایجاد می شود.خازنها از قانون کلمب تبعیت می کنند. یعنی نیروی الکتریکی بین بارهای دو منبع ، به طور مستقیم متناسب با مقدار بار هر دو صفحه و به طور معکوس متناسب با مربع فاصله ی بین دو صفحه است.

مشخصات خازن ها

ظرفیت خازن ها به طور مستقیم متناسب با اندازه ی فیزیکی صفحات است که توسط مساحت صفحات تعیین می شود.
و به طور معکوس متناسب با فاصله ی بین دو صفحه است . به میزان توانایی ماده ی دی الکتریک برای ایجاد یک میدان دی الکتریک ، ثابت دی الکتریک می گویند.ظرفیت خازن ها به طور مستقیم متناسب با ثابت دی الکتریک است.
ولتاژی که موجب از کار افتادگی خازن می شود ، ولتاژ شکست نامیده می شود. همه ی خازن ها یک محدودی مشخصی برای درست کار کردن خازن دارند.اغلب خازن ها دارای سطحح وسیع و دی الکتریک نازک هستند.

 

 مبانی خازن ها

خازن های ثابت

• خازن های میکا فویل از لایه های متناوب فویل فلزی و ورق نازک میکا ساخته شده اند.
میکای نقره ای با جمع ورق میکا با مواد الکترود نقره ای تشکیل می شود.
محدوده ی آن ها بین ۱ پیکوفاراد تا ۱/.میکروفاراد با ولتاژ آستانه ی ۲۵۰۰ولت است .
خازن های ثابت
خازن های سرامیکی با ثابت دی الکتریک بالا ساخته می شوند و اصولا دارای ظرفیت بالا در سایز کوچک اند. محدوده ی ظرفیت آن ها از۱پیکوفاراد تا ۲٫۲ میکروفاراد است و ولتاژ آستانه ی آن ها ۲۵۰۰ ولت است.
خازن های الکترولیتی
دو نوع متداول از خازن های الکترولیتی ، الکترولیتی تانتالیوم و آلومینیومی است.
هشدار ایمنی :
باید در استفاده از این خازن ها به قطب های مثبت و منفی خازن ها توجه کرد. برعکس قرار دادن خازن در مدار موجب تخریب و حتی انفجار این نوع خازن ها می شود.

خازن های الکترولیتی

خازن های الکترولیتی دارای ظرفیت بالا و ولتاژ کم اند و جریان نشتی زیادی دارند.
ظرفیت این خازن ها از ۱ میکرو فاراد تا ۲۰۰۰۰۰میکروفاراد با محدوده ی ولتاژ ۳۵۰ ولت متغیر است.
ظرفیت های متغیر
خازن های متغیر در مدار ، هنگامی استفاده می شوند که نیاز به تنطیم و تغییر مقدار خازن است .
دی الکتریک آن ها ، مکا یا سرامیک است. ظرفیت آنها با جدا شدن صفحات از یک دیگر تغییر می کند.

ظرفیت خازن ها

خازن های سری
موقعی که خازن ها به صورت سری به هم متصل می شوند ، ظرفیت معادل آن ها از کوچکترین ظرفیت خازن ،کمتر است.
این به این دلیل است که فاصله ی موثر صفحات افزایش می یابد.
خازن های موازی
خازن معادل خازن های موازی، برابر است با جمع تک تک ظرفیت های خازن های موجود در مدار موازی . و ظرفیت خازن معادل از تک تک خازن های موجود در مدار بیشتر است . این به این دلیل است که سطح موثر صفحات افزایش می یابد .
C T = C1 + C2 + C3 + … + C n

ثابت زمانی

ولتاژ یک خازن نمی توانند به سرعت تغییر پیدا کند، زیرا زمان مشخصی لازم است تا بار از یک نقطه ی مدار به نقطه ی دیگر حرکت کند.(زیرا مقاومت مدار محدود کننده ی آن است. )
ثابت زمانی مدار سری rc ، یک فاصله ی زمانی حاصل از حضور مقاوت و خازن است .
τ = RC

 مبانی خازن ها

شارژ و دشارژ

منحنی شارژ به صورت نمایی در حال افزایش است. منحنی دشارژ به صورت نمایی کاهش پیدا می کند. ۵ ثابت زمانی لازم است تا ولتاژ تغییر یابد و ۹۹ درصد خازن شارژ یا دشارژ شود. به این زمان ، زمان گذار می گویند.
برای یافتن مقاله های دیگر درباره ی سایر قطعات الکترونیکی به آموزش طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی مراجعه کنید.

 

 

 

 

 مبانی خازن ها

مبانی پی سی بی

مقدمه ای بر pcb یا برد مدارچاپی

 مبانی پی سی بی

پی سی بی چیست؟

پی سی بی، یک برد مدارچاپی غیر رسانا و چندلایه ی مسی است که در آن ،تمام اجزای الکتریکی و الکترونیکی آن با یک برد مشترک که در نقش نگه دارنده ی فیزیکی این اجزا است به هم متصل شده اند.

 مبانیپی سی بی

زمانی که هنوز صنعت پی سی بی، پیشرفت نکرده بود ،تمام اجزای مدار با سیم به هم متصل می شدند که موجب افزایش پیچیدگی ها و کاهش قابلیت اطمینان مدار می شد. با روش  قدیمی امکان ساخت یک مدار بسیار بزرگ شبیه مادر برد را نداشتیم . اما در پی سی بی ها ،همه ی اجزا بدون سیم و به طور داخلی به هم متصل می شدند. بنابراین این پیشرفت ، پیچیدگی های کلی طراحی مدار را کاهش داد.پی سی بی ها  برای  تامین برق و اتصال بین اجزا طراحی شده اند. پی سی بی ها می توانند بر حسب نیاز کاربران به صورت خصوصی و یونیک طراحی شوند.

پی سی بی ها  در بسیاری از قطعات و انواع دستگاه های الکترونیکی شبیه تلویزیون ،موبایل ، دوربین دیجیتال، اجزای کامپیوتر شبیه کارت گرافیک ،مادر برد و غیره یافت می شوند.

پی سی بی ها در بسیاری از زمینه ها مانند دستگاه ها ی  پزشکی ،ماشین آلات صنعتی ،صنایع خودرو ،روشنایی و غیره استفاده می شوند.

انواع پی سی بی ها

چندین نوع پی سی بی  برای مدار در بازار موجود است.ما باید نوع مناسب پی سی بی را بر اساس نیاز و کاربردمان انتخاب کنیم.

۱)پی سی بی تک لایه

۲)پی سی بی دو لایه

۳)پی سی بی چند لایه

۴)پی سی بی انعطاف پذیر

۵)پی سی بی با لایه ی آلومینیمی درپشت

۶)پی سی بی های مختلف (نرم-سخت)

در آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی توضیحات بیشتری ارایه خواهیم داد.

پی سی بی تک لایه

پی سی تک لایه به پی سی بی یک طرفه مشهور است.

این نوع از پی سی بی ها ساده اند . معمولا از این پی سی بی ها به این دلیل استفاده می شود کهدارای طراحی و ساخت آسان است. یک طرف از این پی سی بی ها با یک لایه از ماده ی رسانا پوشانده شده است. در حالت کلی ، مس به عنوان ماده ی رسانای پی سی بی ها استفاده می شود ، زیرا مس دارای خاصیت رسانایی بسیار بالایی است.  همواره یک لایه روکش لحیمی برای محافظت از پی سی بی ها بر ضد اکسید شدن لایه ی سیلسیمی قرار می دهند.

در این نوع از پی سی بی ها ، تنها یک طرف از پی سی بی ها برای اتصال انواع گوناگون اجزای الکترونیکی یا الکتریکی شبیه مقاومت ،خازن ، القاگر و غیره استفاده می شوند. این اجزا لحیم شده اند.

این پی سی بی ها در تولید های حجیم و کم هزینه شبیه ماشین حساب ها ،رادیو ها ،پرینتر ها و درایو حالت جامد استفاده می شوند.

 مبانی پی سی بی

پی سی بی های دو لایه

پی سی بی های دو لایه به پی سی بی های  دوطرفه مشهورند .

همان طور که از نامش پیداست در این نوع پی سی بی ها ، یک لایه ی ظریف از ماده ی رسانا شبیه مس هم در لایه ی بالا و هم در لایه ی پایین به کار گرفته می شود.

دراین  پی سی بی هاکه دارای دو لایه منطبق بر هم است دو لایه ی متفاوت وجود دارد .این دو لایه از لحاظ الکتریکی به وسیله ی یک حفره  از طریق برد که در شکل نشان داده شده است به هم متصل می شوند .

انعطاف پذیری و  هزینه ی نسبتا پایین  از مزایای این نوع از بردهای پی سی بی است.

مهم ترین مزیت این نوع از بردهای پی سی بی کاهش اندازه ی  مدارهای  مجتمع است.

این نوع از پی سی بی ها بیشتر در کنترل کننده های  صنعتی ، مبدل ها ، سیستم های یو پی اس ups،برنامه های کاربردی hvac , تلفن ها ، تقویت کننده ها  و سیستم های مانیتورینگ قدرت استفاده می شوند.

 مبانی پی سی بی

 

پی سی بی چند لایه

همان طور که از اسم آن پیدا است؛  پی سی بی های چند لایه بیشتر از دو لایه دارند.این به این معنی است که این  نوع از پی سی بی ها حداقل سه لایه ی مسی رسانا دارند.

برای حفاظت بیشتر از مدار ، چسبی بین لایه های عایق قرار می دهند تا گرمای بیش از حد به اجزای مدار آسیب نرساند.

این نوع از طراحی پی سی بی ها بسیار پیچیده است و در کار های الکتریکی پیچیده و بزرگ در فضای کم و مدار فشرده استفاده می شوند.

این نوع از پی سی بی ها در کاربردهای وسیع شبیه تکنولوژی  جی پی اس ، سیستم های ماهواره ای ، تجهیزات پزشکی ، سرور  های فایل و ذخیره سازی داده ها استفاده می شود.

 مبانی پی سی بی

پی سی بی انعطاف پذیر

پی سی بی انعطاف پذیر به مدار فلکس معروف اند . در این نوع PCB ها از مواد پلاستیکی انعطاف پذیر مانند پلی متیل، پلی اتر کتون و یا پلی استر پلی اتیلن رسانا , استفاده می شود. این مدار به طور کلی در چند لایه قرار دارد که به هم پیچیده شده است.

این نوع پی سی بی,  یک نوع پیچیده از پی سی بی هاست و شامل رنج های متفاوتی از لایه های شبیه به  مدار فلکس (انعطاف پذیر ) تک لایه ، مدار فلکس (انعطاف پذیر )دوطرفه ، مدار فلکس (انعطاف پذیر ) چند طرفه می باشد.

مدار انعطاف پذیر(فلکس) در نورهای معمولی خارج شده از  دیود ،ال سی دی های فابریک، سلوک خورشیدی فلکس ، صنایع خودرو سازی ،تلفن های سلولی ،دوربین ها و دستگاه های الکترونیکی پیچیده شبیه لپ تاپ استفاده می شوند.

مبانی

پی سی بی محکم

پی سی بی های محکم با ماده ی جامد تنظیم شده اند که پی سی بی ها را از چرخش و تابیدن منع می کنند.

پی سی بی های سخت  همانند پی سی بی های فلکس (انعطاف پذیر )  دارای انواع مختلفی از پیکربندی شبیه تک لایه ،دولایه و چند لایه می باشند. شکل این پی سی بی ها را بعداز نصب نمی توان تغییر داد. این پی سی بی ها بر طبق شکل  پایه شان نمی توانند خمیده شوند؛ زیرا این پی سی بی به پی سی بی محکم معروف است.طول عمر این نوع از پی سی بی ها بسیار بالا است .بنابراین ، این پی سی بی ها در بسیاری از اجزای کامپیوتر شبیه رم ،جی پی یو، و سی پی یو استفاده می شوند. بیشترین پی سی بی های تولیدی و قابل استفاده وساده ,  پی سی بی های یک طرفه ی جامد هستند. پی سی بی های جامد چندلایه، پیچیدگی های بیشتر با ۹ الی ۱۰ لایه دارند.

پی سی بی های دوحالته (محکم – منعطف)

مدار محکم و انعطاف پذیر  پراهمیت ترین  ویژگی برد این نوع پی سی بی  است.

بردهای انعطاف پذیر محکم ،شامل لایه های مختلف از پی سی بی انعطاف پذیرند که به یک شماره از لایه ی پی سی بی محکم متصل می شوند.

برد محکم , انعطاف پذیر در شکل نشان داده شده است و در تلفن های سلولی ، دوربین های دیججیتالی و اتوموبیل و غیره استفاده می شود.

دو لینک آموزش طراحی بردهای الکترونیک و  آموزش تعمیرات برد الکترونیک به این مقاله مربوط می شود.

 

 مبانی پی سی بی

 مبانی پی سی بی

 

مقدمه ای برکنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی(PLC)

مقدمه ای برکنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی(PLC)

لزوم وجود پی ال سی ها(PLC)

پنل های سخت افزاری، زمان زیادی برای سیم کشی شدن ،دیباگ شدن و تغییر یافتن نیاز دارند.جی ام ها الزامات زیر را برای کنترل کننده های کامپیوتری مشخص کردند تا  بتوانند جایگزینی برای پنل های سخت افزاری باشند. مزایای PLC ها به شرح زیر است که در کلاس های آموزشی PLC بیان می شود :

۱-حالت جامد نه مکانیکی
۲- تغییر دستگاه های ورودی و خروجی آن ها اسان است.
۳-به راحتی توسط مهندسین در کارخانه ها  برنامه ریزی و نگهداری می شوند
۴- قادر به عملکرد در محیط صنعتی است.

اولین کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (PLCs)در اواخر دهه ۱۹۶۰ معرفی شده  و برای عرضه ی قابلیت های مشابه به عنوان سیستم های منطقی رله طراحی شدند.قابل برنامه ریزی ،قابل اعتماد،و قابل استفاده ی مجدد اند.می توانند محیط صنعتی خشن را تحمل کنند. هارد دیسک ندارند درعوض باتری پشتیبان دارند.در ثانیه می توانند شروع شوند.از منطق لدر برای برنامه ریزی استفاده می کنند.یک کنترل کننده ی منطقی قابل برنامه ریزی (پی ال سی) یک کامپیوتر تخصصی است که برای ماشین های کنترلی و پردازش استفاده می شود.پی ال سی ها از یک حافظه ی قابل برنامه ریزی برای ذخیره ی دستورالعمل ها و توابع خاصی مانند کنترل زمان خاموشی و روشنی (on/off) ،زمان سنجی(تایمر)، شمارش(کانتر)، ترتیب دهی و توالی ،حساب رسی و بررسی داده هاست ،استفاده می کنند.

مزایای سیستم های کنترلی پی ال سی

انعطاف پذیراند.
زمان پاسخ دهی سریعتری دارند .
سیم کشی کمتر و ساده تر دارند.
حالت جامدی- بدون قطعات متحرک دارند.
طراحی مدولار دارند-تعمیر و توسعه ی آن آسان است.
سیستم های بسیار پیچیده را مدیریت می کنند
مجموعه ی دستورالعمل های  پیچیده ی آن  ها در دسترس است

امکان  عیب یابی  دارند.

ارزان تر اند.

سیم کشی های دشوار که با مدارهای کنترل رله معمولی ارتباط دارند را حذف می کنند.

این برنامه جایگزین سیم کشی های بیرونی است که برای کنترل یک فرایند مورد نیاز است.

PLC

قابلیت توسعه و ازدیاد:

 PLC

هنگامی که برنامه نوشته و آزمایش می شود، می تواند توسط سایر پی ال سی ها دانلود شود.از آنجا که کل  منطق در حافظه PLC موجود است، هیچ شکی در ایجاد یک خطای سیم کشی منطقی وجود ندارد.

 PLC

انعطاف پذیری بیشتر: سازندگان اصلی تجهیزات OEMS می توانند به سادگی با ارسال یک برنامه جدید، به روز رسانی های سیستم را برای یک فرایند ارائه دهند.

ایجاد و تغییر برنامه در پی ال سی نسبت به سیم کشی و باز کردن سیم های یک مدار آسان تر است. آخرین کاربر ، می توانند برنامه ها را تغییر دهند.

 PLC

هزینه های پایین تر:

در ابتدا PLC ها برای جایگزینی منطق کنترل رله طراحی شده بودند.هزینه ای که با استفاده از پی ال سی ها ذخیره می شوند بسیار حایز اهمیت  است . کنترل رله به جز برای کاربرد قدرت به طور کلی منسوخ شده است. در حالت کلی اگر یک عمل به بیش از ۶ رله ی کنترل نیاز داشته باشد ، نسبت به یک پی ال سی ارزان تر است.

 PLC

قابلیت ارتباطات

در دوره های آموزش پی ال سی  بیان می شود : یک پی ال سی می تواند با کنترل کننده های دیگر یا تجهیزات کامپیوتری دیگر ارتباط برقرار کند.همچنین می توانند برای انجام دستورالعمل هایی مانند کنترل نظارت،جمع اوری داده ها، دستگاه های مانیتورینگ و پارامتر های پردازش و دانلود و آپلود برنامه ها شبکه شوند.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی PLC در کلاس آموزش PLC مراجعه کنید .

زمان پاسخ دهی سریع تر

پی ال سی ها در زمان  واقعی عمل می کنند.به این معنی که یک رویداد که در یک زمینه رخ می دهد نتیجه ای در یک عملیات یا خروجی است که واقع می شود.

ماشین هایی که هزاران مورد را در یک ثانیه پردازش می کنند و اشیایی که در کسری از ثانیه وظایفی را باید انجام بدهند نیاز به قابلیت پاسخگویی پی ال سی های سریع دارند و سنسور قادر به انجام این کار نیست.

 PLC

روش های آسان عیب یابی

PLC ها دارای توابع تشخیصی و غیرفعال هستند که به کاربران اجازه می دهد تا به راحتی مشکلات نرم افزار و سخت افزار را ردیابی و اصلاح کنند.

می توان برنامه ی کنترل را همان وقت که اجرا می شود برای یافتن و تعمیر مشکلات مشاهده کرد.برای اطلاعات بیشتر به کلاس های آموزش پی ال سی مراجعه کنید .

 

 

 PLC
 PLC

مقاومت

مقاومت

قطعه شناسی قسمتی مهم در آموزش طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی است . در مقاله ی زیر به بررسی مقاومت می پردازیم. به هر وسیله ای در مدار که با ممانعت در عبور جریان، انرژی الکتریکی را به اشکال دیگر انرژی تبدیل کند مقاومت می گویند. دستگاهی که انرژی الکتریکی را به انرژی گرمایی تبدیل می کند (رزیستور) نامیده می شود وبه توانایی آن دستگاه برای جلوگیری از عبور جریان، رزیستنس می گویند.
بنابراین رزیستنس در مخالفت با جریان ایجاد شده توسط یک مقاومت تعریف می شود.
مقدار مقاومت یک رسانا به ۴ عامل زیر وابسته است:
۱-ماده یی که رسانا از آن ساخته شده است.
۲- طول رسانا (طولی که در مسیر جریان دارد.)
۳- ضخامت(سطح مقطع رسانا)
۴-دمای رسانا(در حالت کلی با افزایش دما مقدار مقاومت افزایش می یابد)
واحد مقاومت اهم است. – Ohm (Ω)
مقاومت را با سمبل اهم نشان داده و با واحد اهم اندازه گیری می کنند.
همه ی مواد در دمای معمولی محیط دارای مقاومت الکتریکی هستند.
موادی که در گروه رساناها طبقه بندی شوند ، احتمالا مقدار مقاومت آن ها زیر ۱۰۰۰ اهم است.
اما اگر در دسته ی عایق ها دسته بندی شود، مقدار مقاومت آن بالای ۲۰,۰۰۰,۰۰۰اهم است.
جریان در یک مدار می تواند با تغییر مقدار نیروی محرکه ی مولد (ولتاژ) یا تغییر مقدار مقاومت تغییر یابد.
اگر نیروی محرکه ی مولد افزایش یابد، اما مقاومت ثابت باقی بماند ،جریان افزایش می یابد.

اگر نیروی محرکه ی مولد ثابت باقی بماند اما مقدار مقاومت افزایش یابد جریان کاهش می یابد.
نکته ی مهمی که در دوره ی تعمیرات بردهای الکترونیکی اشاره می شود این است که: غیر ممکن است که مقدار مقاومت با تغییر مقدار نیروی محرکه مولد یا جریان کاهش یابد.

تنها راه برای تغییر مقدار مقاومت ،ایجاد تغییرات فیزیکی در مقاومت است.(یعنی تغییر دادن در جنس مقاومت، تغییرات طولی مقاومت، یا تغییر در سطح مقطع مقاومت)
 مقاومت الکتریکی

انرژی و گرما 

اگرچه در یک مدار یک جریان وجود دارد ، اما انرژی به طور پیوسته، از حالت الکتریکی به اشکال دیگر انرژی در حال تبدیل است .
مقاومت موجود در یک مدار انرژی را از حالت الکتریکی به حالت گرمایی تبدیل می کند.
لامپ ها موقعی که در حال استفاده هستند داغ می شوند، زیرا فلامنت آن ها دارای مقاومت است و علاوه بر تبدیل انرژی الکتریکی به نور، آن را به انرژی گرمایی تبدیل می کند .

اضافه بار

اضافه بار یکی از مباحث مهم در آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی است.
مقدار جریان یک مدار با افزایش بار افزایش پیدا می کند. منظور از بار ،جمع مصرف دستگاه های الکتریکی در مدار است .
افزودن دستگاه ها مانند اتوها، هیترها، ماشین های لباس شویی و غیره در مدار، بار را افزایش داده و در نتیجه مقدار جریان را افزایش می دهد.
افزایش بار به حدی که باعث شود جریان از جریان ماکسیمم مشخص شده بیش تر شود، موجب جریان کشی بیش از حد می شود که به آن جریان اورلود می گویند.

فلز خالص و اکسید شده که دارای مقدار مقاومت بالایی است،جریان را به شدت کاهش می دهد.
حتی مقاومت زیاد، می تواند مانند یک عایق عمل کند و مانع از شارش جریان می شود.

در مقاومت های بالا اتصالات بد می تواند دما و گرما را بالا ببرد.این مسئله برای عایق های پلاستیکی پلاگین ها یا سوکت ها خطرناک است و خطر آتش سوزی وجود دارد.

فیوزها و قطع کننده های مدار

فیوزها وقطع کننده های مدار

قطعه شناسی قسمتی مهم در آموزش تابلو برق صنعتی  است . در مقاله ی زیر به بررسی فیوزها و قطع کننده های مدار می پردازیم.ابتدا به تعریف فیوزها و قطع کننده های مدار می پردازیم و سپس کاربرد هریک را بیان می کنیم.

مقدار گرمایی که در یک مدارمنبع تغذیه  تولید می شود وابسته به مقدار جریان کشیده شده توسط بار است.

وقتی که یک تکنسین  برای  یک مدار روشنایی داخلی، کابل  نصب می کند، باید به عوامل دیگر مانند جریان حداکثری که کابل می تواند تحمل کند نیز توجه کند.اگر کابل دارای ابعاد مناسب باشد، مقدار گرمایی که در آن تولید  می شود ، هنگامی که حداکثر جریان  وجود دارد، مینیمم است.

با این حال اگر کابل رسانا، بیش از اندازه نازک باشد ، حتما ،بالازدگی گرمایی(overheating) رخ می دهد . همان طور که بسیاری از مواد در مجاورت نزدیک با رسانا ها  مثل چوب،کاغذ دیواری ،لانه ی پرندگان  اشتعال پذیرند ،اتصالات بد ممکن است سبب آتش سوزی شود.

برای این که از این خطرات جلوگیری شود یک وسیله ی حفاظتی در مدار مورد نیاز است که اصولا  از فیوزها و سوئیچ ها برای این کار استفاده می شود.

 فیوزها وقطع کننده های مدار

فیوز

یک فیوز شبیه یک حلقه ی ضعیف از یک زنجیره است.

موقعی که در مدار جریان بیش از حد داریم فیوز خراب شده و ذوب می شود  و با مدار باز شدن جریان قطع می شود .فیوز خودش را نابود می کند تا مدار در دمای بیش از حد قرار نگیرد.

فیوزهای کاربردی

امروزه انواع مختلفی از فیوزها وجود دارد.

جعبه ی نگه دارنده ی فیوز از یک عایق الکتریکی مقاوم، دربرابر آتش ساخته شده است.

دلایل معمول جریان بیش از حد :

۱-مدارهای کوتاه(برای مثال وجود  سیم های بدون روکش در داخل تجهیزات یا کابل ها  )

۲-اضافه بار (مثلا وصل کردن وسایل جانبی بیش از حد به پریز برق )).

۳- خرابی عایق ها : برای مثال کابل های فرسوده موجب می هادی ها به زمین متصل شوند یا اشیاء فلزی به خطوط نیرو و زمین هم زمان  متصل شوند.

بیایید دوباره به گزارش های اولیه در دستور کار نگاهی بیاندازیم.

“آتش سوزی در یک مغازه ی شیمی در ولینگتون به دلیل اتصال کوتاه در یک سیم انعطاف پذیر اتفاق افتاد”

در دوره ی  تابلو برق صنعتی  باید خاطرنشان کنیم که  احتمالا اتصال کوتاه به دلیل شکست در عایق بین ۲ رسانا بعد از پیچش و خم شدن های طولانی آن اتفاق می افتد .

چنین از کار افتادگی هایی  ممکن است به دلایل مختلفی  اتفاق بیافتد.

ازبین رفتگی عایق به دلیل۱- فرسودگی۲- رد شدن  تاریخ انقضا۳-گرمای بیش از حد.

در چنین مداری فیوز از مدار با خراب شدن خودش محافظت می کند و بدون خسارت قابل توجهی نتیجه ی نرمال حاصل می شود.

با این حال ،گاهی اوقات فقط یک شکستگی جزیی در جداسازی عایق های دو رسانا وجود دارد و مدار دارای مقداری مقاومت است.

عنصر فیوز یک دستگاه محافظ  ساده و مفید است اما حفاظت را با تخریب خودش انجام می دهد.

بعد از این کار ،فیوز باید تعویض بشود که این کار نیاز به زمان و جایگزینی مناسب و ابزار مناسب دارد.

قطع کننده های مدار

قطع  کننده ی مدار یک سوییچ اتوماتیک  است که موقعی که جریان بالاتر از بالاترین مقدار مجاز است باز می شود. زیرا گرمای بیش از حد از مجموعه بلند می شود که موجب می شود مدار باز شود.

قطع کننده ی مدار، یک دستگاه برای جریان ایمن ماکسیسمم است.

تنظیم آن دقیق تر از فیوز است . عملیات سریع تر است و امکان ریست ان به اسانی و بدون نیاز به ابزار وجود دارد.

اگر یک مدار به طور کامل با یک فیوز یا یک قطع کننده ی مدار محافظت شود ،جریان اضافی و بالازدگی دمایی خطرناک به عنوان نتایج اضافه بار،اتصال کوتاه ، مشکلات ارت اتفاق نمی افتد.

گاهی اوقات گرمایش به این دلیل اتفاق نمی افتد که جریان بیش از حد در مدار جاری شده است.

در یک تحقیق مشخص شده است ، یک محل اتصال معیوب اغلب در جایی از مدار یافت می شود.

هرزمان هادی هایی مانند یک سوئیچ یا پلاگین یا سوکت در یک مدار جمع میشوند ایجاد کردن اتصالات خوب و تمیز  در مدار ضروری است.

زمانی که یک اتصال معیوب در مدار وجود دارد شارش جریان ادامه پیدا می کند. اگر در سرتاسر تماس پرش یابد یا جرقه بزند .

هنگام جرقه زدن، حرارت زیاد می شود و می تواندباعث ایجاد اتش سوزی در مواد قابل احتراق نزدیک خود شود.

نکته ی مهمی که در یک تماس معیوب باید بدانیم این است که یک تماس معیوب باعث شارش جریان بیش از حد در مدار نمی شود.

و اگر شارش جریان بیش از حد در مدار نداشته باشیم ، فیوز یا قطع کننده ی مدار که محافظان مدار هستند، عمل نخواهند کرد و بالازدگی گرمایی بدون آن که بررسی شود ادامه می یابد.