کدهای خطای ماشین لباس شویی سامسونگ

کدهای خطای ماشین لباس شویی سامسونگ

قسمتی از آموزش تخصصی تعمیرات لوازم خانگی را به بررسی کدهای خطا اختصاص می دهیم . در این مقاله کدهای خطای ماشین لباس شویی سامسونگ مدنظر است.

کدهای خطای ماشین های لباس شویی سامسونگ بسیار بیشتر  از آن چیزی است که مصرف کننده به صورت آنلاین جستجو می کند.

مطالعه ی کتابچه ی راهنمای لوازم خانگی در آموزش تخصصی تعمیرات لوازم خانگی الزامی است .  اگر شما کتابچه ی همراه ماشین لباس شویی سامسونگ را گم کنید؛ بعید  است که  لیستی از همه ی کدهای خطاهای  صحیح را  بیابید. ما لیست خطاهای ماشین لباس شویی  را در زیر لیست می کنیم.

 

 کدهای خطای یخچال سامسونگ

 

۱E or E7

مساله: حسگر(سنسور)سطح آب
راه حل: سیستم فشار شلنگ را  برای هر گونه انسداد ، انشعاب و خرابی بررسی کنید.اگر هیچ قسمتی مشکلی نداشت،  سنسور فشار را تعویض کنید.

۳E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, EA, EB

مساله: نقص موتور

راه حل:مشکل می تواند  ناشی ازاتصال کوتاه یا مدار باز بودن مدار باشد. (لطفا مقاومت باد را بررسی کنید).همچنین  معیوب بودن پی سی بی، و شل بودن اتصالات را بررسی کنید.

۳E1

مساله:بار بیش از حد موتور (اورلود موتور)

 

راه حل: اطمینان حاصل کنید که مقداربیش از حد لباس داخل ماشین لباس شویی نیست.همچنین  ترمینال سنسور داخل  محفظه،  متصل نیست.شاید پی سی معیوب است.

۳E2

مساله: خطای درایوینگ(محرک) موتور

راه حل: خطای درایوینگ موتور ناشی  از پی سی بی ضعیف است. که در آن عملیات رله، ناپایدار است. توصیه می کنیم که پی سی بی موتور را تعویض کنید.

۳E3

مساله: خطای کوایت موتور درایو

راه حل: سنسورمعیوب محفظه ی موتور، اتصالات معیوب پی سی بی، یا کوایت درایو موتور  خارج از محل است.

۳E4

مساله:  نقص کوایت موتور درایور

راه حل : پایانه ی پی سی بی متصل نمی شود. یک نقص در پی سی بی وجود دارد. یا کوایت موتور درایو معیوب است.

۴E, E1

خطای منبع آب (تنها بعد از ۱۰ دقیقه اتفاق می افتد زمانی که سنسور فشار، میزان آب را تشخیص نمی دهد.)

مساله: بررسی کنید منبع آب روشن باشد و فشار آب کافی باشد .(سامسونگ مقدار حداقلی نیم بار و مقدار حداکثری ۸ بار دارد.

بررسی کنید شلنگ دارای  پیچ خوردگی نباشد.انتهای داخلی شیر آب فیلتر را بررسی کنید. مقاومت سیم پیچ شیر آب باید در رنج مشخصی باشد.

و اگر شکاف یا ترک خورده باشد باید تعویض شود.

۴E1, 4ED

مساله: مساله ی دمای آّب

راه حل: مطمعن شوید شلکنگ اب به منبع آب سرد متصل است. نباید به منبع آب گرم متصل باشد.

۴E2

مساله: خطای دمای آب

راه حل:آب بیش از حد  برای شستن لباس ها داغ است .

۵E, E2

مساله: خطای تخلیه ی آب، زمانی اتفاق می افتد که بعد از ده دقیقه آب از سیستم تخلیه نمی شود.

راه حل: فیلتر پمپ تخلیه را برای هر انسداد مثل سکه ، تکه های مو ، پرز و غیره بررسی کنید.همچنین انسدادات  یا پیچ خوردگیهای  شلنگ تخلیه و اتصالات را بررسی کنید.

۶E

مساله : هیتر آب درست کار نمی کند.

راه حل: مقاومت هیترباید حدود ۲۷ اهم باشد .پس مقدار آن را  بررسی کنید.

۸E
مساله: خطای اضافه جریان

راه حل: دستگاه را خاموش کنید و ۳۰ ثانیه صبر کنید. دستگاه را روشن کنید و دوباره تلاش کنید. اگر دستگاه  یک موتور اینورتر داشته باشد، بررسی کنید سیم پیچ  مدار به دلیل ارتعاشات،  مدارباز  نشده باشد.

۸E1

مساله: خطای سنسور mems

راه حل: بررسی کنید همه ی اتصالات سنسور mems  که بر بالای لوله نصب شده است ایمن باشد. و سنسور را تعویض کنید .

۹E1, 9E2, PH1, Plo

مساله: خطای قدرت .

راه حل: ولتاژ منبع  تغذیه را بررسی کنید . اتصالات برقی ناایمن را یا هر اتصال معیوبی و فیلتر صوتی معیوب وفیوز را بررسی کنید.

AE, 13E

مساله:خطای ارتباط سیگنال (بین پی سی بی اصلی و پی سی بی های فرعی  )

راه حل: همه ی کانکتورها ی پی سی بی اصلی و پی سی بی  فرعی را بررسی کنید.

bE

مساله:خطای  Trice short

راه حل:پاور را خاموش و سپس روشن کنید. دوباره تلاش کنید. اگر خطا ادامه  یافت پی سی بی را تعویض کنید .

bE1, 12E

مساله:خطای دکمه ی پاور

راه حل: دکمه ی پاور را بیش از ۱۳ ثانیه نگه دارید.

bE2, 14E

مساله: خطای دکمه ی کنترل

راه حل :هر دکمه ای (به جز دکمه ی پاور) را بیش از ۳۰ ثانیه نگه دارید.

bE3, 18E

مساله: خطای کلید

راه حل: مشکلی در رله وجود دارد.

CE, E8

مساله:خطای خنک کننده(پس از عملیات واشر کولینگ،  دمای  آب در ۳۰ دقیقه کمتر از ۵۵ نمی شود.

راه حل:بررسی کنید به اشتباه منبع آب سرد به آب گرم و برعکس متصل نشده باشد. اگر مشکلی در این قسمت وجود نداشت سنسور دمای هیتر را بررسی کنید.

dE, Ed

مساله: خطای باز بودن در: (در به صورت صحیح یا به درستی بسته نشده است.)

راه حل:بررسی کنید که در به صورت  ایمن بسته شده باشد و سوئیچ در ، متصل شده  باشد.

dE1

مساله: خطا ی قفل  کلید در

راه حل: بررسی کنید که در به درستی  بسته شده باشد.  همه ی خطرات را در مورد سوئیچ  بررسی کنید و اگر مشکل را  نیافتید، در را عوض کنید.

dE2

مساله: خطای کلید روشن/خاموش

راه حل: به دلیل کلیدی که دائما در حال کار کردن است ، گرمای بیش از حد در سیم پیچ تولید می شود.

FE

مساله: خطای فن(خطای فن خشک یا خطای فن مرطوب)

راه حل : اتصالات  فن موتور و خازن و کندانسور  استارت را بررسی کنید و ببینید ایا فن مشکلی دارد یا خیر. اگر هیچ خرابی وجود نداشت خازن و کندانسور استارت را تعویض کنید.

H1

مساله:دمای آب نامناسب/دمای آب به  سرعت افزایش می یابد.

راه حل:

سنسور دما را بررسی کنید. کلید و شلنگ فشار را بررسی کنید.

HE
مساله:دمای آب غیر طبیعی

راه حل:سنسور دما، درجه حرارت را بیش از ۱۰۰ درجه اندازه گیری کرده است.  اشکال را بیابید.

HE1, E5

مساله: خطای هیتر آب

این مساله وقتی اتفاق می افتد که دما آب در بیست دقیقه به ۵۰ درجه نرسد یا از ۲ درجه بالاتر نیاید

راه حل : مقاومت هیتر را بررسی کنید که باید حدود ۲۷ اهم باشد.

HE2

مساله: خطای هیتر خشک کن(اگر مدار هیتر خشک کن ،مدار بازشده باشد این  اتفاق می افتد.)

TCOs هیتر را که قابل تنظیم است بررسی کنید.

اگر نیاز به ریست باشد ، فن را برای این که مطمعن شوید درست کار می کند بررسی کنید. شیر آب کندانسور و انسداد کندانسور را بررسی کنید.

HE3

مساله:خطای فانکش بخار

راه حل: TCOsو فانکشن بخار را بررسی کنید.

HOT

مساله:دستگاه بیش از اندازه داغ شده است. زمانی اتفاق می افتد  که خشک کن در ابتدا خاموش باشد .

راه حل: اگردستگاه  به اندازه ی کافی برای شستشو سرد باشد خطای  فن دستگاه رخ نخواهد داد. موقعی که وضعیت ایمن است، در ماشین قفل است.

OE, E3

مساله: خطای اورفلو (آب بیش از حد وارد دستگاه شده است. )

مساله:  : مایع  یا پودر شستشو، بیش از حد وارد دستگاه شده است.

راه حل: دستگاه را ۳۰ ثانیه خاموش کنید و سپس آن را دوباره روشن کنید.باید از پمپ تخلیه  به منظور تخلیه دستگاه استفاده  شود.

سیستم فشار را برای هر آلودگی ، فوم ، بررسی کنید.

OF

مساله:سرریز غیرطبیعی (سریزآب غیر طبیعی  است.)

راه حل: هر کلید آبی را که در موقعیت باز قرار گرفته بررسی کنید. و هر سیستم فشاری را برای باقی مانده/فوم بررسی کنید.

 

 کدهای خطای یخچال سامسونگ

در دوره ی تعمیرات لوازم خانگی اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب خواهید کرد.

t1, t2, tSt

مساله: وسیله در حالت تست
راه حل: دستگاه را در حالت اصلی خاموش کنید و ۳۰ ثانیه صبر کنید. سپس دوباره آن را روشن کنید و مجددا  تلاش کنید.

tE, EC

مساله: غیر طبیعی  بودن سنسور دما

راه حل: دکمه ی پاور را خاموش کنید و دوباره متصل شوید و دوباره تلاش کنید. همه ی سنسورهای دما را برای تداوم نسبی بررسی کنید.

tE1

مساله: سنسور دمای هیتر آب ،معیوب است.

راه حل: اتصالات سنسور و پی سی بی را بررسی کنید . همچنین  مقدار مقاومت باید حدود ۱۲٫۸کیلواهم باشد.

tE2

مساله: سنسور کانال فن ،معیوب است.

راه حل: اتصالات به سنسور و پی سی بی را بررسی کنید . مقدار مقاومت باید حدود ۱۲٫۸کیلواهم  باشد.

tE3

مساله: سنسور کانال کندانسور معیوب است.

راه حل: اتصالات به سنسور و پی سی بی را بررسی کنید. مقاومت باید حدود ۱۲٫۸ کیلو اهم باشد.

UC

مساله:

نوسانات بیش از حد در ولتاژ منبع تغذیه (ولتاژ خارج از حد مجاز ۱۷۶-۲۸۶ VAC است).

راه حل: منبع ولتاژ را  بررسی کنید. پاور را ریست کنید تا خطا حذف شود. اگر خطا ریست نشد؛ پی سی بی اصلی را تعویض کنید.

UE, E4

خطا ی Unbalanced (خطای عدم تعادل).بار ماشین لباس شویی در ماشین در حالت عدم تعادل است. یعنی لباس ها داخل یک  لباس بزرگ گیر کرده اند و در یک طرف محفظه قرار گرفته اند.

راه حل:این مساله بسیار  نرمال است که ماشین لباس شویی به دلایل ایمنی از چرخش باز بایستد.لطفا شستشو را به طور مساوی توزیع کنید.موارد زیر را لطفا برای این شرایط بررسی کنید: وزن ها و متعادل کنندها ،فنر ها ، حرکت فنری و جهش ها را.

یادداشت مهم

این کدهای همه ی کدهای خطای ماشین لباس شویی نبود. اما اساسی ترین کدها محسوب می شد. برای اینکه به تمام کدها دسترسی داشته باشید ،کتاب تعمیرات ماشین لباس شویی سامسونگ را که به زبان اصلی است مطالعه بفرمایید.

کدهای خطای یخچال وفریزر  ال جی

لیست پیام های خطای یخچال ال جی

در آموزش تعمیرات لوازم خانگی  دانستن کدهای خطای مشاهده شده در نمایش گر های لوازم خانگی کمک شایانی در تعمیر این لوازم می کند . در مقاله زیر  که زیر مجموعه ی دوره ی آموزش تعمیر لوازم خانگی است به بررسی کدهای خطای یخچال ال جی می پردازیم. این  مقاله اکثر کدهای خطا یا به اختصار پیام های (eror)ER ) را که بر صفحه ی یخچال های LG ظاهر می شود، نمایش می دهد. در حالت نرمال ،این پیام ها به صورت اتوماتیک بر صفحه نمایش داده می شود. اما اگر کدها به صورت اتوماتیک نمایش داده نشود، دکمه های FREEZE  و FREEZER را هم زمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا  خطای یخچال  ال جی  نمایش داده شود.

 

کدهای

 

کدهای خطای یخچال ال جی

۱- خطای CF : مربوط به خرابی فن کندانسور است و وجود مشکلی را در ارتباط با فن خنک کننده نشان می دهد. یک مانع یا عملکرد ضعیف ، فعالیت کندانسور را افزایش می دهد تا دما در سطح مطلوب حفظ شود . در نهایت ، دمای درونی  افزایش خواهد یافت که موجب کاهش کارایی و عملکرد  دستگاه می شود.

۲- خطای CO : وجود ارتباطات معیوب  بین PCB   و کنترل پنل است که نشان دهنده ی یک مشکل ارتباطی بین برد سیستم و صفحه ی نمایش است که ممکن است به دلیل قطع اتصال مادر برد یا خرابی مادربرد باشد.

۳-خطایdH :  خطای مقاومت دیفراست است.و نشان دهنده ی این است که در یک  زمان مشخص بعد از شروع دیفراستینگ،  دمای اندازه گیری شده با سنسور دیفراست  بیش از اندازه  پایین است.در نتیجه ممکن است اواپراتور به دلیل  رطوبت هوا دچار یخ زدگی شده باشد.

۴- خطای DS: خطای دیفراست یا برفک زدایی

با یافتن  دمای برفک زدایی وجود یک مشکل را نشان می دهد. اواپراتور ممکن است از رطوبت هوا مسدود شده باشد

Ff –  ۵خطای فن فریزر: این خطا وجود یک مشکل در فن فریزر که مسئول گردش هوای سرد است را نشان می دهد .

انسداد این فن،موجب افزایش  فعالیت کمپرسور برای حفظ درجه ی دمای مطلوب می شود. در نهایت دمای داخلی افزایش خواهد یافت که موجب کاهش کارایی دستگاه می شود.

۶- Fs خطای سنسور فریزر: وجود مشکلی را در  تشخیص دمای فریزر نشان می دهد.که موجب کاهش کارایی و عملکرد دستگاه می شود.

۷- Hi  خطای دمای بالای محیط

این خطا نشان می دهد که دمای محیط بالای ۵۰ درجه است. تجهیزات مشکلی را نشان نمی دهند اما برکارایی و عملکرد دستگاه می تواند به شدت تاثیر گذارد.

۸- If : خطا در فن یخ ساز:  نشان دهنده ی وجود مشکلی در  فن یخ ساز است که می تواند ساخت یخ را تحت تاثیر قرار دهد.

۹-  Is: خطای سنسور دمای یخ ساز : نشان دهنده ی وجود مشکلی در تشخیص دمای یخ ساز است.در نتیجه تولید یخ تحت تاثیر قرار می گیرد .

۱۰-IT : خطای یخ ساز

نشان دهنده ی وجود مشکلی درمونتاژ موتور یخ ساز است.

تولید یخ متوقف خواهد شد.

۱۱- Lo : دمای محیط کم است. نشان دهنده ی  یک هشدار یا اخطار است مبنی بر اینکه دمای محیط زیر ۱۰- درجه است.

تجهیزات هیچ مشکلی را نشان نمی دهد اما اگر این مشکل شدید باشد  ، کارایی دستگاه  می تواند به وسیله ی شرایط تحت تاثیر قرار بگیرد.

۱۲- R2 : خطای سنسور دمای یخچال

وجود یک مشکل را در تشخیص دما در قسمت پایین ناحیه ی یخچال نشان می دهد.این مساله موجب کاهش کارایی تجهیزات خواهد شد.

۱۳- RFخطای فن یخچال :

نشان دهنده ی  وجود مشکل در فن یخچال است که مسول گردش هوای سرد در ناحیه ی محفظه ی یخچال است که اگر قفل شود، فعالیت کمپرسور برای حفظ دمای مشخص شده افزایش خواهد یافت.در نهایت ، دمای داخلی افزایش و کارایی و بازدهی تجهیزات کاهش خواهد یافت.

۱۴- RS  خطای سنسور یخچال : نشان دهنده ی خطای دمایی است  که  محفظه ی بالایی یخچال اندازه می گیرد که  موجب کاهش کارایی تجهیزات می شود.

۱۵- RT: خطای سنسور دمای اتاق

نشان دهنده ی یک مشکل در تشخیص دمای محیط است . که موجب کاهش کارایی دستگاه می شود.

۱۶- SSخطای سنسور مخزن  آب

نشان دهنده ی وجود مشکل در تشخیص دمای مخزن آب است.  که موجب کاهش کارایی دستگاه می شود.

در  کلاس آموزش  تعمیر لوماز خانگی مقالات بیشتری در این زمینه مشاهده کنید .

 

 کدهای خطای یخچال ال جی

کدهای خطای یخچال ال جی

شرح و بیان کدهای خطا میتواند به شما در تشخیص  عیوب  یخچال فریزر کمک کند.

کد خطا

آموزش تعمیر لوازم خانگی 

وضعیت بررسی/تعمیر فروشگاه قطعات
خطای FS خطای سنسور فریزر مشکلات کانکتور سنسور و سیم کشی ترمیستور(سنسور دما)،سیم کشی، برد اصلی

برد اصلی کنترل برق(پی سی بی)

 

خطای rs خطای سنسور یخچال کانکتور و سیم کشی و سنسور ترمیستور(سنسور دما)،مهار سیم کشی، برد اصلی

برد اصلی کنترل برق(پی سی بی)

F dS خطای سنسور دیفراست فریزر مشکلات سیم کشی یا مشکلات سنسور ها مونتاژ کنترلر

که یک جزیی است که دارای ترمیستور دیفراست (سنسور دما) است و فیوزی برای سیستم دیفراست

 

 

r dS خطای سنسور دیفراست یخچال  

مشکلات سیم کشی یا مشکلات سنسورها

مونتاژ کنترلر

که یک جزیی است که دارای ترمیستور دیفراست (سنسور دما) است و فیوزی برای سیستم دیفراست

خطای  HS خطای سنسور رطوبت مشکلات سیم کشی یا مشکلات سنسورهh سنسور رطوبت
خطای is خطای سنسور یخ ساز مشکلات سیم کشی یا مشکلات سنسورها مونتاژ یخ ساط

سنسوز معمولا به صورت مجزا فروخته نمی شود.

 

خطای ss خطای سنسور جا آبی مشکلات سنسور یا سیم کشی سنسور دمای جاآبی
خطای rt سنسور دمای اتاق مشکلات سنسور یا سیم کشی سنسور دمای اتاق
خطای it خطای سیستم یخ ساز داخلی حالت عادی یخ ساز را بررسی کنید.

 

مونتاژ یخ ساز
خطای gf کدخطای سنجش جریان فشار آب ، گردش آب اندازه گیر جریان
F dH سنسوربه  بیش از ۴۰ فارنهایت در دیفراست نمی رسد

 

فیوز معیوب، هیتر معیوب ، برد کنترل معیوب مونتاژ کنترلر، هیتر دیفراست ، رله برد کنترل
r dH سنسور به دمای بیش از ۴۰ فارنهایت نمی رسد . فیوز معیوب، هیتر معیوب ، برد کنترل معیوب مونتاژ کنترلر، هیتر دیفراست ، رله برد کنترل
خطای if

فن در محفظه ی یخ درست کار نمی کند.

فن یخ ساز مسدود شده است. موتور فن معیوب است . سیم کشی مدار معیوب است/ برد کنترل نا کارآمد است. موتور فن  یخ،سیم کشی، برد کنترلی قدرت
خطای ff فن اواپراتور درست کار نمیکند. موتور فن، برد کنترل ،سیم کشی باید کنترل   شود. موتور فن اواپراتور

برد کنترلی قدرت

سیم کشی

خطای cf موتور فن کندانسور معیوب است.

 

کندانسور موتور ، سیم کشی یا برد کنترل فن موتور کندانسور

برد کنترلی قدرت

سیم کشی

خطای co خطای ارتباطات خطای ارتباطی بین برد اصلی و برد نمایشی

 

برد کنترل نمایش

برد کنترلی قدرت

سیم کشی

 

 کدهای خطای یخچال ال جی

 

 

کدهای خطای یخچال فریزر سامسونگ

کدهای خطای یخچال فریزر سامسونگ

در این  قسمت از  آموزش تعمیرات لوازم خانگی به بررسی کدهای خطای یخچال فریزر سامسونگ  خواهیم پرداخت. هر یخچال های سامسونگ به یک سیستم تشخیصی آن برد ، مجهز است. اگر سیستم  خطایی را تشخیص دهد ، بر نمایش گر یخچال نشان داده می شود.کدهای خطای یخچال را به یاد داشته باشید و منبع تغذیه را به مدت ۳۰ ثانیه از برق جدا کنید تا یخچال ریست شود.زمانی که یخچال را دوباره وصل می کنید ، یخچال یک بررسی تشخیصی از سنسور ها و عملکردها(توابع)ی دیگر نشان می دهد.

اگر کد خطا دوباره ظاهر شود به این معنی است که یخچال نیازمند سرویس است.

زمانی که صفحه ی نمایش کد ۸۸۸۸ یا پی سی ای آر PCR را بر صفحه ی ال ای دی نشان دهد و  هیچ پاسخ و  فرمانی  داده نشود باید یخجال سرویس شود.

 کدهای خطای یخچال فریزر سامسونگ

کد های خطایی که بر صفحه ، نمایش  داده می شود به تشخیص علت خرابی یخچال  کمک می کند.

در آموزش تعمیرات یخچال به تکنسین ها یادآوری می شود که  علاوه بر این کد های خظا، می تواند از سیگنال قابل شنیدن در تعمیر استفاده کنند.

 خطاهای یخچال سامسونگ

کدخطای ۱: نشان دهنده ی عملکرد بد یخ ساز است.

در این صورت یا سنسور ها معیوب است  یا اتصالات نا درست است.

کد خطای ۲: عملکرد بد سنسور محفظه یخچال را نشان می دهد. (خرابی در سنسور ها یا اتصالات بد)

کدخطای ۳: نشان دهنده ی عملکرد بد در سنسور محفظه ی یخ ساز است که به دلیل اتصالات غلط یا عملکرد بد سنسورها اتفاق می افتد.

کدخطای ۴: نشان دهنده ی خطا در قسمت  فن خنک کننده است و می تواند  مربوط به عملکرد بد فن ، آسیب دیدگی اتصالات  خطوط انتقال، انشعابات مدار و سایر مشکلات باشد.

کد خطای ۵ نشان  می دهد که دستگاه منبسط کننده ی  یخ و سطح بندی، بیش از سه بار  اجرا نشده است  ونشان دهنده ی عمل کرد بد یخ ساز است..

کد خطای ۶ نشان دهنده ی این است که سنسور CoolSelectZone خراب است یا اتصالات ناصیح است.

کد خطای ۷: نشان دهنده ی  خطا در عملکرد سنسور دمای محیط است. برای مثال یا  سنسور خراب است  یا به درستی متصل نشده است.

کد خطای ۸: نشان دهنده ی این است که سنسور فریزر به خوبی عمل نمی کند یا درست متصل نشده است.

کد خطا ۰۹ نشانه ای از عملکرد نادرست سنسور یا خرابی در  اتصالات این سنسور است.

کدخطای ۱۰ نشان می دهد که فن فریزر به درستی کار نمی کند.

ممکن است یا فن خراب شده باشد یا اتصالات خطوط انتقال  یا سیم کشی آسیب دیده باشد .

کدخطای ۱۱ : نشان  دهنده ی خطای  فن کندانسور یا اتصالات آسیب دیده است.

کدهای خطای مدل های دیگر یخچال سامسونگ

R5 خطای سنسورهای دمایی در  محفظه ی خنک کننده است  که  به این علت است که  یک اتصال کوتاه در مدار سنسور تشخیص داده شده است.

D5خطاهای سنسور های اواپراتور دما

مشکلات سنسور اواپراتور دما

F5خطا در عملکرد سنسور دمای فریز

که به دلیل اتصال کوتاه یا مدار باز در مدار سنسور اتفاق افتاده است.

E5خطاهای سنسورهای دمایی مانیتورینگ محیط

یک اتصال کوتاه یا یک مدارباز در مدار سنسور شناسایی شده است.

وباید سوییچ رید، آب بندی دمپر یا موتور بررسی شود.

رفع خطای ۸۸۸۸ روی صفحه ی نمایشگر

برای تعمیر این خطا یخچال را برای یک دقیقه از برق بکشید ودوباره  به برق وصل کنید تا این کد خطا از بین برود.

خطاهای

در آموزش تعمیرات یخچال کدهای خطا به شرح زیر است:

کدخطای  ۱ E:
خطای سنسور فریزر

Error Code 2 E:
خطای سنسور فریزر

Error Code 4 E:
خطای یخ ساز فریزر.

Error Code 5 E:
خطای  محفظه ی یخ ساز فریزر

Error Code 6 E:
خطای سنسور های محیطی

Error Code 8 E or 39 E:
خطای سنسور های یخ ساز

Error Code 21 E:
خطای فن یخچال

Error Code 22 E:
خطای فن یخچال

Error Code 23 E:
خطای فن کندانسور

Error Code 24 E:
خطای دفروست یخچال .

Error Code 25 E:
خطای دفروست یخچال

Error Code 26 E or 39 E:
خطای عملگرهای یخ ساز

Error Code 83E, 85E, or 86E Error Codes:

این کدهای خطا مربوط به دریافت ولتاژ و جریان در PBA اینورتر است.

این خطا به دلیل  جریان های  غیر طبیعی مانند قطع برق ایجاد می شود..

این خطا موقتی است و می توانیم آن را با در آوردن یخچال از پریز به مدت یک دقیقه و وصل کردن مجدد آن به برق رفع کنیم.

 کدهای خطای یخچال فریزر سامسونگ

در آموزش تعمیر لوازم خانگی  شناخت نوع کدهای خطا برای تعمیرات بسیار راهگشا است و سرعت تعمیرات را بالا می برد.